Krynicoje Lietuvos ultra bėgikai vyrai dalyvavo 100 km, o vienintelė moteris 66 km bėgime kalnais. Lietuvių rezultatai:
100 km
6-tas Gediminas Grinius (10:10:05);
55-tas Mindaugas Garmus (12:59;13);
56-tas Šarūnas Liegus (12:59:14).

66 km
4-ta Eitautė Pauliukevičiūtė (9:28:13).

100 km rezultatai (vyrai)

66 km rezultatai (moterys)

Organizatorių Internetinis puslapis

Katowicose vyko 9-tas IAU 24 valandų Pasaulio čempionatas ir 18-tas IAU Europos čempionatas. Lietuvos komandos rezultatai:
Ernestas Vedeikis (193,596,75 km, PČ- 82 vieta, EČ- 65 vieta);
Povilas Ramoška (166,938,96 km, PČ- 114, EČ 90);
Antanas Barancovas (143,659,04 km, PČ- 125, EČ 101);
Algimantas Kartočius (133,729,82 km, PČ- 134, EČ 109);
Aidas Ardzijauskas (131,300,08 km, PČ- 135, EČ 110).

Lietuvos komanda PČ komandinėje įskaitoje įveikusi 504,194,11 km iškovojo 23 vietą, o EČ įskaitoje- 18 vietą.

PČ rezultatai

PČ komandiniai rezultatai (vyrai)

EČ rezultatai (vyrai)

EČ komandiniai rezultata (vyrai)

Foto 1-6 val.

Plačiau apie 24 valandų bėgimą skaitykite IAU internetiniame puslapyje.